TETT I TETT: Nærbutikken (til venstre) ligg tett inntil branntomta. Ei rute vart knust av varmen frå flammane, og det har i morgontimane blitt lufta ut røyklukt frå butikken. Foto: Arne Veum

– Det kunne gått mykje verre

– Hadde ikkje brannalarmen gått av, kunne fleire hus ha stått i full fyr.

Det fortel Arvid Gilje, innsatsleiar og vakthavende brannsjef i Aurland, til Hordaland.

Ti på halv fire natt til fredag rykte naudetatane ut til brann i eit naust i Undredal.

– Me kom fort til staden, og fekk sikra området. Då me kom fram hadde brannen spreidd seg til ein låve og eit par båtar. Trehusa står tett i tett her i Undredal, så fyrsteprioriteten vår var heile tida å få sikra området så fort som mogleg, seier Gilje.

RYKTE UT: - Heldigvis gjekk ingen liv tapt, seier innsatsleiar Arvid Gilje. Foto: Arne Veum

Ingen skadde

I morgontimane kunne naudetatane melda at naustet og låven var heilt nedbrende, og at to båtar og eit uthus også var skadde.

– Ingen personar var sakna eller skadde. Det var ikkje folk i nokon av bygga som brann. seier Gilje.

Han prisar seg lukkeleg for at alle trehusa i bygda har automatiske brannalarmar.

– Hadde ikkje den automatiske brannalarmen gått av, kunne dette gått mykje verre. Me var også heldige med at det ikkje var vind, og at det ikkje var fare for spreiing av brannen, seier han.

Trudde butikken brann

Varmen frå flammane, gjekk også hardt ut over nærbutikken, som ligg tett inntil branntomta. Ei rute vart knust, og det vart også sterk røyklukt inne i butikken, som vart lufta ut fredag.

– Eg vart oppringt klokka 03.50 og fekk høyra at det brann. Heile fjorden sto i ein lyseraud boge. Eg trudde det var butikken som brann, seier Geir-André Gilbu, som driv Nærbutikken Undredalsbui, til Bergen Tidende.

BRANN NED: Eit naust og ein låve brann ned i Undredal. Foto: Politiet

Lokalfolk med hageslange

Gilje vil gjerne få takka dei fastbuande i bygda, som stilte opp for å sløkkja brannen midt på natta.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Lokalfolk sto med hageslange då me kom fram. All ære til dei, seier Gilje.

Politiet i Aurland og Lærdal rosar også lokalfolket.

– Dei lokale gjorde ein flott innsats, og alt var godt organisert, seier tenestestadsleiar Knut Arne Klingenberg i Lærdal og Aurland tenesteområde til Hordaland.

Veit ikkje brannårsak

Han fortel at politiet har gjort fleire vitneavhøyr i Undredal fredag. Han kan på noverande tidspunkt ikkje seia noko om brannårsaka.

– Det er for tidleg å konkludera med brannårsak. Me har snakka med fleire vitne, og det vert no oppretta sak. Framover vert det gjort både taktisk og teknisk etterforsking, seier Klingenberg.

Det er om lag 65 fastbuande i Undredal. Bygda ligg ved Aurlandsfjorden, og området er ein del av UNESCO sitt verdsarvområde.