«Her på Voss er presset på skulegudstjeneste så stort, at dere i kirken helt glemmer å være redelige, respektfulle og forholde dere til grunnleggende menneskerettigheter, skriv Irene Furestund. ARKIV
«Her på Voss er presset på skulegudstjeneste så stort, at dere i kirken helt glemmer å være redelige, respektfulle og forholde dere til grunnleggende menneskerettigheter, skriv Irene Furestund. ARKIV Foto: Geir Geitle

- Hei, kirken!

- Vær heller ærlig, og inviter til ordentlige gudstjenester dere selv kan stå inne for.

Jeg lærer mine to barn om respekt, redelighet, menneskerettigheter og om å være snill med andre. Det synes jeg går stort sett ganske ok, men hvert eneste år i november og desember opplever de dessverre at ikke alle deler våre verdier.

For hvert eneste år må de fortelle om sin egen tro, i vårt såkalte sekulære land kalt Norge.Dette siden dere, den norske kirke, på Voss, ønsker så inderlig at de små barna skal komme til dere. De samme barna som ikke har lov å stå i egne trossamfunn før de er 15.

Men her på Voss er presset på skulegudstjeneste så stort, at dere i kirken helt glemmer å være redelige, respektfulle og forholde dere til grunnleggende menneskerettigheter.

I 2014 VALGTE jeg å klage skolen og kommunen inn til Fylkesmannen siden de ikke klarte å sende ved det lovpålagte alternative opplegget når de inviterte til skulegudstjenste. Jeg fikk medhold, men siden det alternative opplegget kom sent, var det ikke så mange deltagere på dette.

Men de som var der storkoste seg. Og skolen selv var godt fornøyd med dagen.

I 2015 takket rektoren vår på Skulestad nei. Det godtok ikke dere. Da tok dere på dere rollen som foreldre (og det er jo i for seg ganske bra, da det er foreldrene som skal lære opp sine barn i eget livssyn), men dere sendte en mail fra jobbmailen. Dvs presten i Voss kirke inviterte til gudstjeneste i kirken, i skoletiden. Til tross for at skolen hadde takket nei til dette.

Det ble utrolig mye støy ut av dette, og resultatet var at noen barn dro fra Skulestad for å være med i kirken. De resterende hadde ordinær undervisning på skolen, da opplegget var i ordinær regi, og skolen dermed ikke plikter å lage et likeverdig tilbod.

I 2016 takket samtlige rektorer nei til invitasjon om skolegudstjeneste, de ønsket en annen måte å vise frem kirken på, derfor inviterte de dere til dialogmøte for at dere sammen kunne bli med på å forme læren om den norske kirken her på Voss.

Kirken på Voss var åpenbart ikke ute etter dialog, men gikk i stedet rett til media og beklaget dere over rektorenes nei. Men begrunnelsen at «Dette var jo en koselig tradisjon her på Voss».

Jeg har hele tiden prøvd å lære mine barn at når de stiller et spørsmål, må de kunne takle å få et avslag. Hvis ikke er det ikke et spørsmål. Det ser dessverre ut at dere har fått en noe annen oppdragelse.

Artikkelen held fram under annonsen.

NÅ BLIR DET, i enighet mellom skole og kirke, julesamling i kirken på Voss.

Det synes jeg er skikkelig leit, da målet med kirkebesøket er at dere skal undervise elevene i de forskjellige kunnskapsmålene i KRLE-faget. Det ønsker jeg at det er utdannete pedagoger som gjør, derfor vil mitt barn bli værende igjen på skolen. Og denne gangen er jeg ganske sikker på at hun vil sitte der alene ...

Så, til neste jul. Kan dere være så snill og kalle en spade for en spade?

Mitt inntrykk etter det som har skjedd på Voss de siste årene er er at dere vil at samtlige elever skal i skolegudstjeneste, det holder ikke med de 172 gudstjenestene dere hadde i år 2015. Og at det absolutt må skje i skoletiden.

Men har dere tenkt på at ikke alle synes det er kjekt å måtte dele sitt livssyn med resten av kommunen? Det er nemlig det som skjer når dere inviterer alle til kirken. Det vil alltid være noen som, av ulike årsaker, ikke går i kirken, og som dermed blir sittende igjen, og flagge sitt ikke-religiøse livssyn, uten å egentlig å ville det selv. Synes dere det er greit at barn skal sitte igjen med en følelse av å ikke høre til? I Zero-kommunen Voss? Er det greit å stigmatisere barn? Alle andre måneder i året snakkes det høyt om å inkludere, ingen skal stå utenfor. Men det er kanskje ikkje så viktig i desember?

MIN 5-ÅRING HADDE IKKE en god dag i barnehagen mandag, da skulle hele hennes gruppe i kirken for å være med på skuespill om den første julen i Vangskyrka. Da vi feiret jul i Norge lenge før kristendommen erobret landet, må jeg innrømme jeg synes det er ignorant å kalle dette «den aller første julen». Ikke minst respektløst for alle vi som ikke feirer en kristen jul, men som feirer en jul med tradisjoner langt eldre enn den kristne julen.

Vi valgte, ikke med lett hjerte, å la femåringen være igjen i barnehagen da de andre dro i kirken. Vi kunne sett gjennom fingrene ift kva vi synes om innblanding av kirke i barnehagetiden, og latt henne gå. Det ville være mye lettere for både oss og henne. Men om ingen velger å si i fra, vil det se ut som at alle synes dette er ok. For oss er det viktig å sette fokus på at kirke og forkynning hører fritiden til. Så min 5-åring gråt og gråt over sin teite mamma, og det skjønner jeg godt. Men tro er og blir en privatsak.

Da den norske stat i 2007 ble dømt i menneskerettighetsdomstolen, ble det særlig vektlagt i dommen hensynet til de aller minste barna. Hvorfor ser både barnehagene og kirken vekk fra denne viktige faktoren i dommen?

NEI, KJÆRE KIRKEN: Vær heller ærlig, inviter til ordentlige gudstjenester som dere selv kan stå inne for jfr bisperådet sin anbefaling. Og aksepter at rektorene eventuelt vil takke nei, det er tross alt de som er lederne for de forskjellige skolene.

Dere fikk overført 444 millioner kroner til trosopplæring i fjor, jeg ser i avisen at dere har fått deres andel her på Voss. Dere arrangerer mye fint for barna utenfor skole-og barnehagetid. Fortsett med det.

Artikkelen held fram under annonsen.

Men la barna i felleskolen og barnehagen være barn, de trenger ikke forkynnelse i skoletiden eller barnehagetiden for å lære om kristendommen.