Anita Nesheim og Knut S. Nesheim er kanskje nære slektningar, men dei er ikkje samde om kva det nye namnet bør verta.
Anita Nesheim og Knut S. Nesheim er kanskje nære slektningar, men dei er ikkje samde om kva det nye namnet bør verta. Foto: Marit Eide

Kommune eller herad – kva meiner du?

At Granvin og Voss skal slå seg saman frå 2020 under namnet Voss er klart. Men skal det vera ein kommune eller eit herad?

Måndag denne veka skreiv ordførar Hans-Erik Ringkjøb eit Facebook-innlegg der han stilte spørsmålet: Herad eller kommune? 

I tysdagsavisa var det difor ein større artikkel om debatten som rullar og går. I eitlesarinnlegg i same avis skriv Knut Olav Røssland Nestås at «å velja «herad» i staden for «kommune» er eit unikt og framtidsretta val.

Men meiningane er delte. Kva meiner du?

Ta Hordaland si uhøgtidelege undersøking her.