I alt har kommunen fire syklar til utlåns. Målet er mindre biltrafikk.
I alt har kommunen fire syklar til utlåns. Målet er mindre biltrafikk. Foto: Siri Flatlandsmo/Arkiv

Kommunen tilbyr elsyklar til utlåns

Har du lyst å prøva el-sykkel i sommar? Voss kommune tilbyr no utlånsordning for inntil éi veke.

Gunnar Bergo i Voss kommune seier ordninga er eitt av klimatiltaka i kommunen sin nyleg vedtekne klima og energiplan.

– Føremålet er at folk kan få gjera seg kjende med elsyklane. Dei har vist seg å vera populære, og kanskje nokre får lyst å kjøpa sin eigen. På den måten får me mindre biltrafikk, seier Gunnar Bergo, som er plan- og miljøvernsjef i kommunen.

I alt har dei fire syklar til utlåns. Tiltaket med utlån av el-syklar har vore ute på anbod, og denne sommaren var det Sport1 på Amfisenteret som stakk av med oppdraget.

Låneordninga startar opp tysdag 22. mai og varer til 1. november. To dame- og to herresyklar står til disposisjon på Sport1.

– Når utlånsperioden er over, går syklane inn i kommunal teneste. Me har fire syklar frå før, og då får me fire til. El-syklane nyttar me til mindre oppdrag, i staden for å køyra bil, seier Gunnar Bergo.