Det er mykje å lura på om reiselivet i framtida. Foto: Stine Strand Carlsen

Kor mange er det plass til i ekstrembygda?

Det har vore reiselivskonferanse i bygda, og vekas podkast lurar på kor mange hotell, aktivitetar og folk det er plass til på Voss.

Redaktør Geir Geitle har òg eit godt turtips til lyttarane i denne podkasten, der han sit i studio med reiselivsjournalist Bjørn Sandnes og Helge Søfteland.

Panelet startar med den gledelege meldinga om at Ekstremsportveko no er inne på statsbudsjettet.

Høyr meir podkast:

- Gondolsak, tung økonomi og ein husvarm hjort.

- Politikarane må høyra på folket.

- Korleis dekkjer me vanskelege saker?