Det skal synast skikkeleg i gatebiletet at det er Nisjebutikkens dag 30. november, lovar Gisken Berland (til venstre) saman med Linda Bukve i Lindas Miljøvarer og Helsekost i Vangsgata.
Det skal synast skikkeleg i gatebiletet at det er Nisjebutikkens dag 30. november, lovar Gisken Berland (til venstre) saman med Linda Bukve i Lindas Miljøvarer og Helsekost i Vangsgata. Foto: Jan-Egil Dyvik

Nisjebutikkens dag for tredje gong

Fredag 29. november er det Black Friday, og dagen etter kjem Nisjebutikkens dag – sistnemnde som ei motvekt til den svarte fredagen.

Nisjebutikkens dag er ein landsomfattande kampanje fyrst og fremst retta mot forbrukarane.

Det fortel Giske Berland i gb-design på Voss, som saman med Gøril H. Florvaag på Bryne, har utvikla konseptet.

– Og det skal vera heilt tydeleg at det er ein kampanje, sjå berre her, fortel Berland som er i full gang med førebuingane saman med mellom andre Linda Bukve på Linda’s miljøvarer og Helsekost i Vangsgata.

Dei viser fram rosa ballongar, paraplyar og anna materiell for kampanjen.

Design og fargeval handlar om å vera meir synlege i gatebiletet.

Materiellet er klart til bruk.
Materiellet er klart til bruk. Foto: Jan-Egil Dyvik

Les òg:

-Bruk din lokale butikk!

-– Ni av ti nyinnkjøp startar i dag på nett.

-Selde brukte leiker til glede for andre.

Rosa i år

Så langt er Endeve Sport, med sine tre butikkar, med, vidare Glød gullsmedverkstad, TeBe interiør, Trådsnello og Lene V på Amfi-senteret.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Men eg håpar at det også kjem fleire etter kvart fram mot den aktuelle dagen me skal markera oss, seier Berland.

Den gjennomgåande fargen på materiellet er i år rosa.

– Neste år vert det ein annan, kanskje grøn – ikkje godt å vita, smiler Bukve med håp i blikket.

Levande miljø

Nisjebutikken sin dag handlar om så mykje meir enn ein enkelt dag.

– Det handlar om verta medviten på det å ha levande sentrum, bygder og stader. Og ikkje minst om kva type butikkar me som forbrukarar vil ha i framtida. Eller sagt på ein annan måte; vil me meir enn billige kjedebutikkar? spør Berland.

Men for all del, nisjebutikkane må også levera. Dei må visa at dei ynskjer å vera der, seier ho.

– Vil ein han kundar i morgon så må kundane gjerast nøgde i dag, så enkelt eller vanskeleg er de, seier Berland.

Kampanjen veks

Nisjebutikkens dag vert skipa til for tredje året på rad, og i år er det med butikkar frå Lillesand i sør til Svalbard i nord.

Kampanjen veks og det er fleire med no enn i fjor, og målet er å få med mange fleire.

Nisjebutikkens dag er ikkje nokon tilbodsdag eller ein dag der butikkeigaren skal gje bort varene sine, slik som det vert gjort på Black Friday.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Fokuset i butikkane er på kjøpsoppleving, service, fagkunnskap og kvalitet. Det som ein nisjebutikk forresten står for kvar einaste dag elles i året også, legg Berland smilande til.

Øydelegg for jolehandelen

Ein butikk, stor eller liten, tilknytt ei kjede eller ei, kan ikkje overleva på høg omsetning og lita eller inga inntening.

– Slik som Black Friday legg opp til. Høg omsetning betaler ikkje rekningane, diverre. I år og neste år øydelegg Black Friday for jolehandelen og butikkdrifta, då Black Friday kjem på den siste fredagen i november, understrekar ho.

Det er nett når jolehandelen startar for alvor.

– Når fleire står saman om Nisjebutikkens dag, så vert dei meir synlege. Saman kan ein få til så uendeleg mykje meir enn om me står åleine kvar for oss, seier Berland, og Bukve er så aldeles einig.

Ein dimensjon kan forsvinna

Og så er det noko med å gå inn ein butikk og handla der ein møter ei levande betjening som er interessert i det ein spør om.

I staden for at ein berre legg varene i handlevogna si, og registrerer alt i ein sjølvbetent kasse utan å ha snakka med nokon undervegs på handleturen.

– Det er ein menneskeleg dimensjon som vert borte på vegen fram til kassen i dei største butikkane. Det er ein verdi som ikkje kan målast direkte i kroner og øre i vår hastige skjermtid.

– Ein verdi som er høgst levande i nisjebutikkane, smiler Berland, som sjølv er oppvaksen i butikk og veit kva ho snakkar om, som ho seier.