OPNAR OPP: No kan alle vossingar over 18 år registrera seg for vaksinering. Her frå då lege Turid Fjose fekk den fyrste koronavaksinen på Voss sjukehus. Foto: Helse Bergen

No kan alle over 18 år i Voss herad registrera seg for vaksinering

Du kan registrera deg digitalt eller per telefon, opplyser heradet.

Frå og med i dag kan alle innbyggjarar over 18 år i Voss herad registera seg for koronavaksinasjon. Dette opplyser heradet i ei pressemelding.

Du kan anten registrera deg digitalt via nettsidene til Voss herad, eller ved å ringja 900 89 662 og tasta 2 for vaksinering. Heradet oppmodar til at flest mogleg nyttar digital registrering.

– Få gjerne ein som står deg nær til å hjelpa deg med registreringa, om du treng det. Om du er den som hjelper, logg deg inn med din eigen bank-ID og registrer vedkomande som ynskjer vaksine, står det i pressemeldinga.

Les også
Vaksineringa i Voss herad: – Me har ikkje fått tak i alle over 85 år

Får melding når det er din tur

Prioriteringsrekkjefylgja for dei som skal få vaksine i Voss herad, er som fylgjer:

1. Bebuarar i sjukeheim (Ferdig)

2. Alder 85 år og eldre (Held på no)

3. Alder 75–84 år

4. Alder 65–74 år

og samtidig personar mellom 18* og 64 år med sjukdom/tilstand med høg risiko for alvorleg forløp (merkt med * i lista over risikogrupper under)

5. Alder 55–64 år med underliggjande sjukdom/tilstand (sjå lista over risikogrupper under)

Artikkelen held fram under annonsen.

6. Alder 45–54 år med underliggjande sjukdom/tilstand

7. Alder 18–44 år med underliggjande sjukdom/tilstand

8. Alder 55–64 år

9. Alder 45–54 år

10. Alder 18–44 år

– Når det vert di aldersgruppe som skal få vaksine, vil du få ei melding der du kan gå inn og velja deg time, opplyser Voss herad.

Les også
Har starta med AstraZeneca-vaksineringa av helsepersonell: – Me fekk ei utfordring med sjukefråvær

– Det kjem få vaksinar kvar veke

Voss herad held no på med vaksinering av gruppe 2, dei over 85 år som ikkje bur på institusjon.

– Det kjem få vaksinar kvar veke, og me fylgjer prioriteringa til FHI, står det i pressemeldinga.

Gruppe 1, 2, 3 og 4 og i tillegg helsepersonell over 65 år, skal få Pfizer-vaksinen. Førre veke starta også vaksineringa med AstraZeneca-vaksinen i Voss herad.

– Denne skal prioriterast til helsepersonell. Når kritisk helsepersonell er vaksinert skal ein starta med prioriteringsgruppe 5 med denne vaksinen, altså dei mellom 45–54 år med underliggjande sjukdom/tilstand.