Oksenhalvøya ligg i dag i Ullensvang herad, men folket som bur der har lenge signalisert at dei ynskjer å venda seg mot Voss.
Oksenhalvøya ligg i dag i Ullensvang herad, men folket som bur der har lenge signalisert at dei ynskjer å venda seg mot Voss. Foto: Svein Ulvund/Arkiv

Oksenhalvøya går inn i Voss herad

Oksenhalvøya vert ein del av Voss herad frå 1. januar 2020. Dette har Fylkesmannen i Hordaland bestemt.

Fylkesmannen opplyser dette i brev til Voss kommune.

Oksenhalvøya ligg i dag i Ullensvang herad, men folket som bur der har lenge signalisert at dei ynskjer å venda seg mot Voss.

Grendalaget tok initiativet

Det var Oksen Grendalag som tok initiativ til ei justering av kommunegrensa mellom Ullensvang herad og Granvin herad, slik at Oksenhalvøya vert ein del av Granvin, og seinare Voss herad.

Oksenhalvøya inneheld mellom anna grendene Djønno og Tjoflot, og er eit område med fruktdyrking.

Nyttar alt tenestene i Granvin

Innbyggjarane nyttar i dag ei rekkje kommunale tenester, som skule og barnehage, i Granvin.

Saka om grensejustering har vore på høyring. Både Granvin herad og Ullensvang herad gav uttale der dei støtta framlegget om grensejustering.