Her er det meir eksotisk skog enn dei fleste andre stadar. Foto: Lars Olve Hesjedal

Prøv deg på vekas quiz!

Me held fram med å bryna stadsansen dykkar. Her kjem nok ei geografisk utfordring.

"Kvar er me?" lurar me på, og du svarar til quiz@avisa-hordaland.no.

Me trekkjer ut ei forundringspakke med ting som er kjekke å ha til ein heldig vinnar!