- K5 må prioriterast før Hordfast, sa Jon Askeland (Sp) då han vitja skredområda på Bolstad. No er han fylkesordførar, og altså øverste politiske sjef for Vestland fylke.
- K5 må prioriterast før Hordfast, sa Jon Askeland (Sp) då han vitja skredområda på Bolstad. No er han fylkesordførar, og altså øverste politiske sjef for Vestland fylke. Foto: Stine Strand Carlsen

Sjå videoen då den nye fylkesordføraren var på Bolstad og ville ha K5 før Hordfast

- K5 må prioriterast før Hordfast, sa Jon Askeland (SP) då han vitja dei skredramma områda på Bolstad nyleg (sjå video)

SJÅ VIDEO:

-Den nye fylkesordføraren på Bolstad: - K5 må prioriterast Hordfast

"Sannsynleg fylkesordførar" kalte Hordaland han då.

Og ja, det vart han. 

For i ettermiddag vart det presentert kven som skal styra Vestland fylke.

Med i posisjonen er - i tillegg til Sp - Kristeleg Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne,  Arbeidarpartiet, Venstre og SV.

Natalia Golis frå MDG blir fylkesvaraordførar.