GLATT: På Voss og i distriktet elles er det snø og glatte vegar tysdag morgon. Det vinterlege veret er venta å halda fram litt til. Foto: Geir Geitle

Snøføre og glatte vegar over heile distriktet

Tysdag morgon er det is og snøføre og glatte vegar. Vegvesenet ber trafikantar vera merksame på føret.

Frå fleire plassar i distriktet kjem det meldingar om glatte vegar. Temperaturen er på mellom null og ei varmegrad.

Det har snøa ein del i løpet av natta, og snøen ligg i vegen dei fleste stadene, også langs hovudvegar.