I løpet av sommaren tek fleire arbeidarar ferie, og tunellar på E16 vert open heile døgnet.
I løpet av sommaren tek fleire arbeidarar ferie, og tunellar på E16 vert open heile døgnet. Foto: Silje Drevdal, Statens vegvesen

Stans i tunellarbeid på E16

I løpet av sommaren vert det stans i arbeidet i fleire tunellar på E16.

I dei fleste tunellane som er under opprusting på Vestlandet blir det stans i arbeidet nokre veker i sommar.

Arbeidet i Gudvanga- og Flenjatunnelen vert avslutta 12. juli.

Det startar opp att måndag 5. august.

Ifylgje Vegvesenet vert det òg stans i arbeidet i Langhelle-og Beitlatunnelen i Vaksdal kommune.

Les òg:

-E16 stengd tre gonger på ein dag.

-Kablar i vegbana stengde E16.

-Trøbbel i tunellar på E16.

Der stansar dei arbeidet klokka 05.30 laurdag 6. juli.

Fyrste stenginga etter ferien vert måndag 29. juli.

Artikkelen held fram under annonsen.

Arnanipatunnelen langs E16 i Bergen kommune vert det ferie frå fredag 5. juli til måndag 29. juli.

-Sjå heile lista her.