Tale for dagen ved kommuneoverlegen i Ulvik

Unni Solem er årets 17. mai-talar i Ulvik. Ho bruker høvet til å reflektera over koronautbrotet i vinter.

Talen er filma og redigert av Vigdis Nielsen, på oppdrag frå 17. mai-komiteen i Ulvik.