Heradsstyre diskuterte 18 saker på siste møte før sommarferien - sjå opptak

Hordaland sende direkte frå heradsstyremøtet på Park Hotel.

Politikarane tok mellom anna opp saka om Ridande vossabrudlaup, Voss Rafting Senter-saka og korleis leiga på Torget skal vera.

Her kan du sjå opptak frå møtet. Det er også mogleg å spola fram og tilbake:

I byrjinga hadde me tekniske problem med lyden, men den vart fiksa kort tid etterpå.

Les også
Ho legg fram resultat på nesten 28 millionar i overskot – men talet ligg kunstig høgt

Lang saksliste

Desse er mellom sakene som skal opp i møtet:

* Årsmelding og rekneskap Vossabadet 2020

* Årsmelding og rekneskap Voss idrettshall KF 2020

* Årsmelding og årsrekneskap Voss herad 2020

* Rusmiddelpolitisk handlingsplan, forlenging av sals og skjenkeløyve Voss herad 2021-2024

* Ridande vossabrudlaup

* Revisjon av retningsliner for torgleige i Voss herad

Artikkelen held fram under annonsen.

* Detaljreguleringsplan for Voss Rafting Senter, planid 2019001 - godkjenning av plan

* Ny renovasjonsteknisk norm IHM

Sjå heile sakslista her.

Les også
Nye krav til effektivisering i Voss herad: – Kor fort skal pleiarane springa?
Les også
Krev separate herre- og dametoalett på kommunale byggjeprosjekt