163 av 173 valdtekts-saker lagde bort

VESTLANDET: I 2016 oppretta Vest politidistrikt ei spesialgruppe som utelukkande skulle etterforska valdtektssaker.

Likevel: I løpet av desse to åra har arbeidet har berre ført til ti tiltalar. 163 av 173 valdtektssaker er lagde bort, opplyserVG.

Bakgrunnen for etableringa av spesialgruppa var at bergenspolitiet hadde altfor mange valdtektssaker som venta på handsaming.

– Ein lang periode hadde me til ei kvar tid minst 155 voldtektssaker som ikkje var avgjorde. No er situasjonen langt bedre, og det vert stadig færre gamle saker. At gruppa vart oppretta har utan tvil vore ein suksess, sa politiinspektør May-Britt Erstad til Bergens Tidende i juni i år.

Men visepolitimester Ida Melbo Øystese er ikkje nøgd.

– Dette er eit lågt antal tiltalar. Såpass lågt at me må sjå nærare på kvaliteten her, seier ho tilVG.