– Så advarselen er, dere bør tenke dere grundig om hvem man bruker, og ikke gjøre som meg, men ta lærdom av den opplevelsen jeg fikk erfare, skriv Jan B. Engebretsen i Ordet fritt. Biletet til illustrasjon.
– Så advarselen er, dere bør tenke dere grundig om hvem man bruker, og ikke gjøre som meg, men ta lærdom av den opplevelsen jeg fikk erfare, skriv Jan B. Engebretsen i Ordet fritt. Biletet til illustrasjon. Foto: Karl Ystanes

Advokatbistand med bismak

Noen ganger i livet, men ikke så ofte, føler man at man må følge «magefølelsen» sin, og gjøre det man føler der og da er riktig. Denne gangen følte jeg det var både riktig og nødvendig. Selv om jeg i ettertid må innrømme, at ikke alt jeg gjorde var rett.

Å kontakte dette advokatkontoret – som annonserte at de hadde som spesialitet Pasienterstatning, Erstatningsrett, Yrkesskade og Forsikringsrett – var for meg ikke rett plass å gå med mitt problem. Og det er det kanskje ikke for mange av dere andre heller, som vurderer å kontakte dette advokatkontoret for å få hjelp. Man kan sikkert finne fornøyde mennesker som har fått hjelp av dette kontoret, men for meg stemte det ikke.

Noen ganger, men ikke så ofte, trenger man juridisk bistand i enkelte saker man føler at man ikke har nok kunnskap til å ordne opp i selv. Det gjelder også meg. Har benyttet meg av hjelp fra et advokatkontor en gang tidligere, og da ble jeg fornøyd med det arbeidet juristen utførte. Dette var et kontor i en by på Østlandet. Altså hos en lokal advokat.

Må vel gi en forklaring på grunnen til at jeg nok en gang, ønsket kontakt med advokat. Og da særlig et advokatkontor, som annonserer om at de har som spesialitet – Pasienterstatning, Erstatningsrett, Yrkesskade og Forsikringsrett.

Denne gangen var det en vond fot, som legene ikke fikk behandlet på en slik måte, at jeg ble bra i foten. I august 2015 skadet jeg foten. Etter den datoen har smerter og tapt livskvalitet ødelagt mitt liv p.g.a. denne foten. De trodde rett og slett ikke på meg da jeg sa at jeg hadde vondt i foten, og utsatte i tillegg både ryggen og hofter for feilbelastning. Ble endelig operert i februar 2017. Hadde da håp om at det nå skulle bli bra, og at jeg igjen kunne oppta jobb og mine turer i skog og fjell. Men akk, slik ble det ikke, dessverre. Begynte med fysikalsk behandling hos fysioterapeut. Og han så også at foten ikke var bra etter operasjonen og skrev et brev til de behandlende leger, hva han mente om dette. Dette brevet ble vist til en av legene, da jeg var der for ørtende gang. Vet ikke om han leste brevet så nøye, men vet i hvert fall at han ikke brydde seg om å ta hensyn til fysioterapeutens faglige meninger og vurderinger.

Etter utallige besøk, hos forskjellige leger, på sykehuset, fant en lege ut at det skulle prøves ut noe, som sikkert ville tilfredsstille meg. Det skulle foretas en ankelortoskopi av foten. Dette skulle bli bra, og de håpet vel også at jeg skulle bli fornøyd.

Men etter lang ventetid, kom endelig dagen for ankelortoskopien. Jeg ble møtt av overlegen, som tok imot meg første gang og opererte meg. Da han så den hovne foten, sa han at han ikke kunne foreta ankelortskopi, men at det måtte tas et nytt MR og mulig operasjon. Nå gikk det fortere, etter press fra meg. Fikk tatt MR samme dag, uten å måtte vente i 3 mndr., men så gikk den lange ventetiden inn i sin samme seige måneder og år.

Siste operasjon (foreløpig) ble foretatt i april 2018.

Dette var grunnen til at jeg nå følte at en med juridisk/faglig kompetanse måtte komme inn i saken. For det jeg ønsket, var å plassere ansvaret for at jeg har gått og hatt vondt i foten i over 2,5 år, hos overlegen og de behandlende legene på sykehuset.

Da så jeg annonsen. Jeg har sett denne annonsen tidligere, men ikke brydd meg så mye med den. Men nå hadde jeg brukt for denne kompetansen. Da særlig kompetansen som advokatkontoret reklamerte med – Pasienterstatning. Selv er jeg ikke ute etter erstatning, men rettferdighet og ansvarsplassering, at foten blir bra igjen. Slik at jeg igjen kan jobbe og gå mine turer – som tidligere. Og at ansvaret blir plassert der det hører hjemme.

Skrev under en tilsendt Oppdragsbekreftelse, som selvfølgelig ble lest grundig, og sendt tilbake til advokatkontoret, og betalte inn det beløpet som ble krevet til en klientkonto. Men under gjennomlesningen reagerte jeg ikke så mye på timeprisen de skulle ha. Det må jeg ta selvkritikk på. Men den var dobbel så høy som til en annen advokat, selv om denne advokaten har møterett for høyesterett.

Artikkelen held fram under annonsen.

Når det gjelder fakturering og betaling, står det i Oppdragsbekreftelsen, «om ikke annet er avtalt, vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid. De medgåtte timer samt eventuelle direkte utlegg vil normalt faktureres en gang pr.kvartal». Dette var jo greit for meg, men dette stemmer ikke med det jeg opplevde. Etter å ha betalt inn start-beløpet til en klientkonto, som var nødvendig for å starte opp arbeidet for advokatkontoret, var det bare og vente.

Etter å ha ventet en stund, fikk jeg 10 minutters telefonsamtale med advokaten, der det var han som førte pratingen og «tegnet og forklarte» hvordan man skulle angripe denne saken. Da jeg forsøkte å komme til orde med mine ønsker om at det var legene jeg ønsket «å angripe», mente han det eneste beste for min sak, var å sende en søknad til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Jeg sa at jeg ikke ønsket erstatning, men plassere ansvaret for mine plager med foten, der de hørte hjemme, hos de behandlende legene på sjukehuset.

I ettertid så jeg at dette var den enkleste veien å gå for advokatkontoret, da de med dette overlot denne saksbehandlingen til NPE, og bare skulle ha en høy timelønn for å administrere saken min. Det begynte med at de (trolig sekretæren) tok ut hele min helsejournal, og ikke bare nøyde seg med å ta ut det som omhandlet den vonde foten. Videre under denne saksbehandlingen måtte jeg selv skrive dette erstatningskravet, som ble sendt NPE, og selv forfatte de svarene på spørsmålene, som kom fra NPE. Men hver gang fikk jeg en e-mail fra advokatkontret om å innbetale et beløp (9500 kroner) til klientkontoen.

Da dette gjentok seg 4 ganger på 5 måneder, begynte jeg å lure på hva disse pangene jeg betalte inn ble brukt til. På disse månedene skulle jeg, etter anmodning fra advokatkontret, betalt inn til sammen ca. 53.000 kroner. Men jeg betalte inn «bare» startbeløpet og en gang 9500 kr. Men det er jo også en del penger. Jeg sendte flere e-poster med spørsmål om å få en spesifikasjon av arbeidet, hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden. Dette står i Oppdragsbekreftelsen, forfattet av advokatkontoret selv. Så jeg syntes at det var rimelig av meg å kreve dette. Men noen svar fikk jeg ikke. Etter noen ukers venting, uten å få svar, bestemte jeg meg for å avslutte oppdraget med dette advokatkontoret. De krevde penger og penger, uten at jeg fikk noen tilbakemelding på hva de hadde utført av arbeid.

Tok først kontakt med NPE, for å høre hva de mente om, at jeg avsluttet oppdraget med advokatkontoret, og selv overtok administreringen av saken. Jeg fikk til svar, at det bestemte jeg selv, og det var ingen ting NPE hadde noe med. Så ble det avtalt at de skulle ta kontakt direkte med meg i saksbehandlingen videre. Dette meddelte jeg advokatkontoret i en e-mail.

Etter ytterligere uker, fikk jeg en mail om de registrerte min melding og avsluttet saken. Men jeg fikk ikke en spesifikasjon av arbeidet de hadde utført. Etter flere purringer, kom det ikke noen spesifikasjon av arbeidet. I stedet fikk jeg en mail der de opplyste at jeg skulle få tilbake alle pengene jeg hadde betalt inn. De kunne altså ikke spesifisere arbeidet som var utført for meg, og istedenfor å komme seg unna med dette, så sendte de alle pengene jeg hadde betalt til klientkontoen tilbake til meg.

De mente vel da at med dette så slapp de unna med å sende en oversikt over utført arbeid. Var ikke så overrasket over denne reaksjonen deres heller. Hadde opplevd en del ting under denne prosessen, som tilsa at de ikke hadde helt kontroll på det de gjorde og hvem de sendte e-poster til. Flere ganger ble e-poster sendt meg, som skulle til andre klienter. Og de gangene jeg ringte advokatkontoret, så kunne ikke sekretæren svare på enkle spørsmål, men måtte bestille telefontime med advokaten. Det er jo slik det blir penger av, ikke sant.

Så advarselen til dere som trenger advokat: Dere bør tenke dere grundig om hvem man bruker, og ikke gjøre som meg, men ta lærdom av den opplevelsen jeg fikk erfare.

Jan B. Engebretsen