– Ja for det er nemlig slik kjære herr ordfører i Voss kommune, rasdølingene anno 2018 har ingen mulighet til å drifte Rasdalsvegen, pliktarbeid hører fortiden til, skriv Arild Skjelbred i Ordet fritt.
– Ja for det er nemlig slik kjære herr ordfører i Voss kommune, rasdølingene anno 2018 har ingen mulighet til å drifte Rasdalsvegen, pliktarbeid hører fortiden til, skriv Arild Skjelbred i Ordet fritt. Foto: Sjur Herre/Arkiv

Dette blir slutten for Rasdalen

Kjære herr ordfører i Voss kommune, vil du virkelig ta Rasdalen fra oss?

«Når ser du en Rasdøling utan bør, sier et gammelt ordtak fra Evanger.» Dette stod å lese i Hordaland onsdag 24 oktober 1945. «Tenk om det kunde koma so langt at folket frå Rasdalen kunde få stiga opp i ei fjørakjerre eller ein bil og koma til og frå gardane sine som anna folk. Ånei, det vilde vel verta for godt for dei, for det ser ut som dei ikkje høyrer bygdi til.»

«Kva skal dei med veg?» stod og å lese i et innlegg fra en Vassvøring, nå er det politikerne på Voss som sier det samme «Hva skal Rasdølingene med veg».

Er det nasjonalromantikken som har blomstret i laddevinsrus hos politikerne, vel inspirert av J.C Dahls «Fra Stalheim»?

Seriøsiteten i Kostra rapporten og forslaget i økonomiplanen til formannskapet i Voss kommune, er vanskelig å forholde seg til når man sammenligner Rasdalsvegen med flate grusveger i Kongsvinger kommune.

Sammenligningsgrunnlaget er like lite gjennomtenkt som konsekvensutredningen BKK gjennomførte da de ville legge Rasdalselven i rør, livsnerven i dalen.

Et mindretall av styret i BKK gløttet ned i Rasdalen fra helikopter, befaring kalte de det, har politikerne på Voss sett dronefilm på You Tube fra Rasdalsvegen, kjenner de dens beskaffenhet, vet de engang hvor Rasdalen er?

Nedklassifiseringen av kommunale veger – antall km: 10, Rasdalen 5, resten er vegstubber som ikke legger en hel hyttegrend øde.

Ja for det er nemlig slik kjære herr ordfører i Voss kommune, rasdølingene anno 2018 har ingen mulighet til å drifte Rasdalsvegen, pliktarbeid hører fortiden til.

Kjære herr ordfører i Voss kommune, vil du virkelig ta Rasdalen fra oss?

Arild Skjelbred, en bergensk rasdøling