Eigedomsannonsar

Annonsar for sal av hus og eigedom kjem i avisa under vignetten «Eigedom til sals». Prisen på eigedomsannonsar er kr 15,70 pr. spaltemillimeter og kr.25,65 inkludert farge. Produksjonstillegg er 50 øre pr. mm.

I tillegg vert desse lagt ut på nettavisa vår med eiga oppføring, annonsen på nett har eit fast pristillegg på kr 625,- .

Annonsen ligg ute på www.avisa-hordaland.no fram til visningsdato eller i inntil 30 dagar. Alle prisar inkludert mva.

For å bestilla ein eigedomsannonse, fyll ut skjemaet under eller send oss ein e-post:

Du kan også senda ein e-post til annonse@avisa-hordaland.no

Hugs i så fall å få med dette:

Annonsetekst

Innrykksdato(ar)

Namn på bestillar (rekningsbetalar) / evt. namn på bedrift

Adresse

Artikkelen held fram under annonsen.

Postnummer

Poststad

Telefon / mobiltelefon

E-post

Vedlegg (bilete, logo eller PDF)

Annen relevant informasjon om bestillinga di.