Fare for jordskred

VESTLANDET: Jordskredfaren er på gult nivå. Det er venta mykje nedbør i indre strøk, lokalt opp mot 60 til 80 millimeter i løpet av det komande døgnet. – Bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring er spesielt utsett, melderYr.no.