Hans-Erik Ringkjøb (Ap) fortset som ordførar, Sigbjørn Hauge (Sp) som vara med utvida ansvar. Arnfinn Gjerdåker frå (SV) er og nøgd med resultatet.
Hans-Erik Ringkjøb (Ap) fortset som ordførar, Sigbjørn Hauge (Sp) som vara med utvida ansvar. Arnfinn Gjerdåker frå (SV) er og nøgd med resultatet. Foto: Helge Søfteland

Kontroversiell, men god løysing

Veljarane hadde tala – trudde me. Men den styrande raud-grøne blokka ser det annleis. Dermed vert Hans-Erik Ringkjøb fyrste ordføraren i nye Voss herad, og ikkje Sigbjørn Hauge.

Les og:

-Her kan du lesa den politiske plattforma for Voss herad 2019-2023

-VIDEO: Høyr Sigbjørn Hauge forklara ordførarkabalen

-VIDEO: Slik reagerte Hauge og Ringkjøb på valresultatet

-No har dei avklart ordførarspørsmålet

-Sigbjørn Hauge: – Politikken viktigast

-Redaktøren sin kommentar rett etter valet: Klart for sceneskifte

LAT DET BERRE vera sagt: Voss herad får etter vår oppfatning ein god ordførar i Ringkjøb. Han har ikkje vore feilfri, men kven er det? Totalt sett har Voss utvikla seg i ein god retning i dei åtte åra med han som ordførar.

Voss framstår som ein attraktiv plass, med veksande folketal.

Sjølv om han har hatt sine kritikarar, har han også mange støttespelarar. Det viser kumulerings- og slengjartoppen.

LIKEVEL: VELJARANE HADDE gjeve signal om at dei ynskte endring då Sigbjørn Hauge og Sp vart største partiet under valet. Har dei raud-grøne vist nok respekt for veljarane?

Mange vil meina at dei ikkje har gjort det.

BÅDE RINGKJØB OG Hauge sa på førehand at dei såg det som naturleg at største partiet i koalisjonen har ord-føraren. Då er det oppsiktsvekkjande at dei i ettertid ikkje gjer som dei hadde proklamert.

Eit visst press må det også ha vore ute og gått. Elles hadde ikkje Sigbjørn Hauge uttalt at Sp er skuffa.

SAMTIDIG ER DET opplagt at Sigbjørn Hauge her har gjort eit heilt bevisst val som har kosta han ordførarvervet.

Om Hauge hadde brote med dei raud-grøne, ville han truleg ha sanka nok stemmer til å bli ordførar. Både Høgre, Frp, KrF og Venstre har gjeve signal i den retning. Og då ville Hauge hatt klart fleirtal.

Han har derfor valt det raudgrøne fellesskapet framfor ordførarposisjonen.

ME SKAL LIKEVEL ikkje utelukka at Sigbjørn Hauge endar opp som ordførar i løpet av denne perioden. Det komande stortingsvalet er to år vekke. Sjølv om me skal vakta oss vel for å forskottera noko som helst, vil det ikkje vera uventa om Ringkjøb vert kandidat på Ap si liste til stortingsvalet i 2021.

OG OM RINGKJØB av ein eller annan grunn skulle fråtre i perioden, er det alt no fastslått at Sp skal ha ordføraren.

Men slik denne ordførarsagaen har utvikla seg, er det risikosport å spå noko som helst.

MÅTEN DEN RAUD-GRØNE koalisjonen har handtert dette på, gjer uansett at dei vil verta vakta med argusaugo i tida framover.

Ein ting som ein også kan stilla spørsmål til, er at dei raud-grøne utan vidare aukar varordførarstillingen til 50 prosent.

Kvar skal pengane til løna takast frå?

RINGKJØB STILLER SEG litt meir lagleg til hogg no, enn om Sigbjørn Hauge hadde blitt den fyrste ordføraren i Voss herad.

Det vert avgjerande at dei leverer, ikkje minst i distrikta.

BARNEHAGE PÅ BOLSTAD og Oppheim, legekontor i Granvin og ny barnehage i Granvin er døme på saker der Ringkjøb & co lyt innfri raskt.