Mistanke om dør til dør-svindel

VOSS: Politiet har fått meldingar om at nokon skal ha forfalska underskrifter etter dør til dør-sal. Det skal ha vore nokon frå eit telefirma som har selt produkt og abonnement på døra til folk. No har ein bebuar meldt dette til politiet, etter ei forfalska underskrift. – Folk har fått produkt og abonnement som dei ikkje har skrive under på. Det har vore ein seljar på døra i forkant, og så mottek dei desse produkta i etterkant, seier Håvard Skattum hjå Vest politidistrikt. Politiet lurer på om det er fleire som har opplevd liknande. Hendinga har skjedd i Tjukkebygda.