Nygifte

I spalta «Me gifter oss» kan ein få inn bilete av nygifte brurepar, her må det stå både føre- og etternamn på brureparet.

Dato for bryllaup og evt. stad kan vera med.

Dette er ei gratisteneste.

Tekst utover dette vert rekna som annonse og må setjast inn under gratulasjonar. 

Det er også råd å senda inn til denne spalta med MMS frå mobiltelefon.

Legg ved biletet og send ein MMS med kodeord HLUKKE (mellomrom) tekst til tlf.nr 2030. 

Merk meldinga med «Me gifter oss» eller «nygifte».

Send inn tekst og foto her: redaksjon@avisa-hordaland.no