Om Hordaland

Opningstider ekspedisjon:

Måndag til fredag kl. 08.30 til 16.00. Laurdag stengt.

Besøksadresse:

Evangervegen 32, 5704 Voss

Tlf. sentralbord:   56 53 03 00

Faks sentralbord: 56 53 03 08

Ved betaling frå utlandet:

IBAN: NO7095810504367    BIC/Swift: DNBANOKK    Bank: DNB Nor 0021 Oslo

Organisasjonsnummer: 867 027 912

IBAN: NO7095810504367    BIC/Swift: DNBANOKK    Bank: DNB Nor 0021 Oslo