Rettigheiter

Som abonnent av Hordaland har du tilgang til materiale, dvs. tekstar, artiklar, nyhende, foto og video, grafikk og anna som er publisert.

Du kan lasta ned og/eller skriva ut ein enkel kopi av materialet berre til ditt eige bruk.

Ved all annan bruk,  t.d. avfotografering, nedlasting eller kopiering med sikte på gjenbruk, berre etter avtale med redaktør Geir Geitle på e-post:

gg@avisa-hordaland.no