Stengde tunell

GRANVIN: Onsdag i 13-tida fekk politiet melding om ein som sykla i Vallaviktunnelen utan ljos på sykkelen. Tunellen vart stengd, og politiet rykte ut. Tunellen er opna att.