Voss kommune gjorde et vedtak i Langtidsplanen som ble vedtatt i 1994 at Voss skulle bli et senter for luftsport på Vestlandet.

Den gangen var aktiviteten størst i fly- og hanggliding. Paragliding som var nytt var virkelig begynt å vokse etter to suksessarrangementer. FlyingWeekend i 1989 og 1990 hadde vist at det var grunnlag for å tenke luftsport på Voss.

28 år senere har Voss Hang- og Paragliderklubb vokst til over 800 medlemmer og den har blitt den største paragliderklubben i Norge. Med tilgang til den beste opplæringsbakken i Norge, elevbakken på jordet til Rong og Bakkatun ned mot Bømoen flyplass, er forholdene lagt godt til rette for å holde kurs.

Voss Hang- og Paragliderklubb har klubbhus og kurslokale i Bømoen, og ønsker å videreutvikle klubben og bygge større klubbhus i tilknytning til elevbakken de benytter til all opplæring.

Med Voss kommunes ubesluttsomhet overfor grunneierne på Bømoen, sier kommunen at de prioriterer industriområder over luftsporten, selv på en flyplass. Kommunen burde regulere flyplassen til luftaktiviteter, og ekspropiere nok arealer til at luftaktivitetene ikke hindres av annen virksomhet. Det burde finnes nok areal på Bømoen til alle mulige formål.

Med langsiktig satsing har luftsporten på Voss fått organisert sivil luftfart i Sør-Norge slik at det ikke er rutetrafikk i samme høyde som glidefly-, hang- og paragliding, eller fallskjermhopping. Dette er det eneste stedet i Europa som har klart å forbeholde luftrommet til slik aktivitet i tilknytning til en flyplass.

Voss kommune sier at de ønsker luftsport, men samtidig gjør de det umulig å drive forutsigbar virksomhet. Disse verdiene som i dag bringer tusenvis av luftsportsutøvere til Voss tar ikke kommunen på alvor.