Han meiner Voss må ordne dette sjølv. Det er den tåkelagde hovudbodskapen i avisinnlegget til stortingsrepresentanten frå Høgre.

Greitt det. Me hadde sett meir pris på å høyre frå stortingsrepresentantar som vil stå på for å få prioritert statlege midlar til flaumsikring på Voss.