Gå til sidens hovedinnhold

Pandemien pregar rekneskapen til Voss Resort

Konsernrekneskapen for Voss Resort AS for 2021 syner eit underskot på nesten 12 millionar. Omsetninga auka med om lag 9 millionar kroner frå året før til vel 140 millionar.

For abonnentar