Prinsippet her er at eigatrening frå tidlegast råd i sjukdomsprosessen skal hjelpa pasienten til auka meistringsevne og livskvalitet.

Prosjektet er heilt nytt i norsk samanhang, men basert på ein mal frå Fredericia i Danmark.

Klikk her for å skaffa deg heile papirversjonen av saka

Send sms til 2005 - kodeord HOABB - om du vil abonnera på "Hordaland".