– Det kom ned meir stein enn me venta i området der me driv fjellreinsk. Steinane kom ned i samband med eit kontrollert ras, men det kom som sagt meir enn me hadde venta, sa trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen Vest, Jørgen Bødtker, til Hordaland i 09-tida.

Rundt klokka 10:50 opna vegen att, og no er det vanleg kolonnekøyring i området.

Steinraset gjekk like etter klokka 09. Det vart lange køar i området.

– Raset gjekk ved tunnelmunningen på Dalseid-sida, og det tok ei stund å få rydda opp dette, sa Bødtker.

Lang ventetid

Vegtrafikksentralen melde at det kunne bli venting i opptil to timar i samband med oppryddinga.

Større køyretøy måtte køyra om Hardanger, via fylkesveg 49 eller 79, medan mindre køyretøy kunne køyra om Hamlagrø.

Langt arbeid

Fjellsikringsarbeidet over Dalseidtunnelen starta etter påske i år. Arbeidet skulle etter planen ha vore ferdig 1. juli, men arbeidet er forlenga ut over hausten.

– Det dukkar stadig opp nye overraskinga i fjellsida, og det er heilt umogleg å seia når arbeidet er ferdig, sa byggjeleiar i Statens vegvesen, Åge Fanebust, til Hordaland tidlegare i sommar.

Arbeidet pågår frå måndag til torsdag i vekene, og det er inntil 30 minutt ventetid mellom klokka 07 og 19.

Trafikken vert styrt med dirigent, og leiebil gjennom arbeidsområdet og den 1809 meter lange Dalseidtunnelen.

– Statens vegvesen har forståing for at vegarbeid kan vera krevjande for trafikantane, men det er viktig å minna om at me gjer dette nettopp for dei og for trafikktryggleiken, seier Fanebust.

Les også

«Venleg oppmoding til heradet og skulane om å endra rutinane»