RAS: Jord- og steinmassar har rasa ut i vegen, etter mykje nedbør siste tida. Foto: Inger Helen Rode

Ras i Giljavegen

Det har gått eit lite jord- og steinras i Giljavegen, i fyrste svingen oppom Lotatræet, etter mykje nedbør siste tida.

Giljavegen går oppover på vestsida av Bordalen i Voss herad.

Hordaland har ikkje lukkast med å få kontakt med heradet si driftsavdeling.

RAS: Eit lite ras har gått i Giljavegen. Foto: Innsendar