Bornas gudsteneste. Foto: Voss kyrkjelege fellesråd

Sjå bornas gudsteneste Kristi himmelfartsdag

Voss kyrkjelege fellesråd har laga video til borna på Kristi himmelfartsdag.

Til alle borna!

Kva skjedde eigentleg Kristi Himmelfartsdag?

Kva tyder det for oss i dag?

Kan Jesus vera saman med alle menneske samstundes?

Er dørene i kyrkjene våre magiske? Bli med på ei reise som kanskje kan forklara det uforklarlege!

Filma av Voss kyrkjelege fellesråd, med musikken Tårnagentsangen, «Himmel over livet». Tekst og melodi Runar Bang.

Les også
Over 8000 såg påskeandaktar på nett