a day out in the sun playing football
Vision care, Forehead, Face, Smile, Cheek, Glasses, Jaw, Sleeve, Gesture, Collar

Knut Berge

Bildetittel: Bildeteksten. Foto: Navn Navnesen

Kjære fotballvenner

Det er i år ekstra hyggelig å få hilse alle som er involvert i Voss Cup – Hordalands vakreste forsommereventyr for tusenvis av fotballbarn og deres støtteapparat. Ekstra hyggelig fordi turneringen, som mye annen positiv aktivitet, har vært stanset av global pandemi de siste årene. Voss Cup er ett av Hordalands største og viktigste idrettsarrangementer for barn, og jeg gratulerer klubben og kommunen med varemerket man har etablert og bygget opp, og i 2022 arrangerer for 30. gang.

NFFs visjon er Fotball for alle – glede, drømmer og fellesskap, og våre grunnverdier er Fair play, respekt, trygg inkluderende og modig. Pandemien har påvirket deltagelsen i fotballen både på og rundt banen, og det er viktigere enn noen gang at vi står sammen og verner om det overordnede oppdraget. Forbund, krets, klubber, medlemmer og foreldre har nå et felles ansvar for å bidra til at aktiviteten kommer tilbake på ønsket nivå.

Artikkelen fortsetter etter annonsen.

Annonse

NFF Hordaland har i 2022 et ekstra og forsterket søkelys på å motvirke og forebygge negativ språkbruk, hets og trakassering knyttet til aktiviteten vår. Kampvert på alle fotballkamper er obligatorisk fra 2022 og er nedfelt i våre reglementer. Voss Cup har praktisert ordningen lenge, og turneringen har over tid satt et forbilledlig søkelys på Fair play. Jeg er sikker på at dette vil prege også årets turnering og ser frem til at alle, både på og rundt banene, engasjerer seg i kampene med et positivt og konstruktivt utgangspunkt. Engasjement og følelser er viktige faktorer bak fotballens enorme omfang og popularitet, men jeg benytter anledningen til å minne om at dette ikke rettferdiggjør aggressiv uakseptabel fremferd og språkbruk hvis noe går deg og laget ditt imot. Bruk alltid engasjementet ditt positivt overfor eget lag og det du kan gjøre noe med fremfor å la det gå ut over andre etter det du kanskje oppfatter som en dårlig dommeravgjørelse eller dårlig pasning, oppfordrar daglig leder i Hordaland Fotballkrets.

Voss Cup bidrar til å ivareta NFFs visjon for den store og viktige målgruppen barn. Klubbene er navet i all aktivitet, og er fundamentert på frivillighet og stor grad av foreldreinvolvering. Dette er viktige og urokkelige elementer i norsk fotball og annen idrett. Jeg oppfordrer alle til å slutte lojalt opp om tilbud og aktiviteter i klubbregi, og innenfor idrettens egne organer.

NFF Hordaland har i 2022 et ekstra og forsterket søkelys på å motvirke og forebygge negativ språkbruk, hets og trakassering knyttet til aktiviteten vår.

Knut Berge

Enkelte mener vi må toppe lag og selektere spillere i ung alder. Motiveringen bak dette er sannsynligvis en misforstått ambisjon om at det skal gi utvikling. NFF advarer mot, og fraråder en slik praksis. Det er ingen erfaringer som tilsier at tidlig topping og resultatfokus gir resultater på sikt, verken for enkeltindivider, lag eller klubb – snarere tvert imot. Aktiviteten i barnefotballen skal gi så mange barn og unge som mulig et fotballtilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, trivsel, utfordringer og mestring, og utøverne skal oppleve klubbmiljøene som sosiale og trygge. Dette må prege både trening og kampsituasjon og vi må aldri tillate at kampresultatet blir så viktig at det går ut over helhetsopplevelsen for alle.

Voss Cup er uendelig mye mer enn fotball. Turneringer som denne der spillere, trenere og foresatte samlet drar på tur skal selvsagt handle om gode opplevelser på og rundt banen. Men minst like viktig er det for utvikling av sosiale relasjoner og kompetanse og det danner grunnlaget for gode fellesskap. Mange klubber drar samlet til Voss med mange lag, en meget god og verdifull praksis. Tilhørighet til en klubb og et fotballag har en stor egenverdi som skaper sosiale fellesskap og bygger identitet og samhold – viktige verdier for alle.

Dere som leser dette bidrar til at Voss Cup er en folkefest, og jeg håper alle får gode fotballopplevelser på og rundt de mange banene.

Lykke til med årets Voss Cup!

Knut Berge

Hordaland fotballkrets

Amedia Kreativ