Gå til sidens hovedinnhold

Voss skal kutta klimagassutsleppa drastisk innan 2030. – Men me vil skåna landbruket

Samstundes som Voss herad sin miljørådgjevar Ellen Astrup har hatt sin siste arbeidsdag i heradet, gjer dei folkevalde vedtak om ambisiøse kutt i utslepp av klimagassar.

For abonnentar